Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Documents and Settings\mnotario.MARIA-ALTRAN\Escritorio\UAB_Servei_Informatica_logotip.jpg

 

 

Per tal de millorar la seguretat en la obtenció de les paraules de pas posem a la vostra disposició diferents formularis amb els que podreu canviar-la o esbrinar-la d’una manera automàtica i totalment confidencial. Trobareu els formularis a la web http://sia.uab.cat a l’apartat TOTS > Gestió de paraules de pas.

 

Recordeu que les contrasenyes han de ser personals i ningú les ha de conèixer per tal de que això sigui possible us recomanem que no les anoteu en lloc i que les canvieu periòdicament.

 

A continuació us indicarem quin formulari heu d’omplir en cada cas.

 

Voleu canviar la paraula de pas i coneixeu la vigent.

 

Per canviar la contrasenya vinculada al NIU si ja sabeu l’actual heu d’omplir el formulari Canvieu la paraula de pas

 

Per canviar la contrasenya des del domini podeu fer-ho des de Windows pressionant Control + alt + supr i el botó “canviar contrasenya”.

 

No disposeu de la paraula de pas vinculada al NIU

 

ü  Disposeu d’un usuari de domini de l’Escola Universitària de Sabadell.

 

Els usuaris de l’Escola Universitària de Sabadell heu de fer servir el formulari Genereu-la amb l'usuari de l'Escola Universitària de Sabadell (EUS).

 

ü  No disposeu de cap contrasenya.

 

Empleneu el formulari Genereu-la amb la targeta de la UAB.

 

Pels casos excepcionals en que no disposeu de les dades que demana el formulari, caldrà que us identifiqueu en persona. S’han habilitat llocs per fer-ho al Campus de Bellaterra, al de Sabadell i als de les Unitats Docents Hospitalàries.

 

- Campus de Bellaterra: Recepció de l'edifici D (Servei d'Informatica).

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19 hores.

 

- Campus de Sabadell: a la Gestió Academica.

Horari de dilluns a divendres de 10 a 13 y 16 a 19h.

 

- UDH Vall d'Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar, Germans Trias i Pujol: Gestions Acadèmiques de les diferents Unitats Docents.

Horari de dilluns a divendres de 9:30 a 19 hores.

 

 

Canvi de paraula de pas de comptes No personals

 

Si no recordeu la contrasenya associada, el responsable del compte pot obtenir-la accedint amb el seu NIU personal a Genereu-la amb el compte personal del responsable.

 

Canvi de responsable d’un Compte No Personal

 

Si és necessari canviar el responsable d’un compte de correu institucional es pot omplir el formulari esmentat.

El formulari es troba a www.uab.cat/si > Correu electrònic > Formularis > Formulari de canvi de responsable de compte de correu institucional.

 

Si sou alumnes nous o no disposareu de targeta

 

A través del formulari Obteniu el vostre usuari i la vostra paraula de pas podeu disposar tant del vostre NIU com obtenir la vostra contrasenya vinculada